Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion

maandag, 22 december, 2014 - 14:42
543
3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion fluitans en het Callitricho-Batrachion
Vlaamse Ardennen
Waterlopen
+

Actueel: kennishiaat
Doel: Niet bepaald, voorkomend in deelgebieden 17 Markvallei west, 22 Moenebroek en 30 middenloop Zwalm

Voldoende tot goede staat van instandhouding. Streven naar aanwezigheid van sleutelsoorten van habitattype, zodat habitattype voorkomt in vermelde deelgebieden.