Sigmaplan Demer

De herinrichting van de Demervallei beoogt de combinatie van waterveiligheid en herstel van de waterhuishouding voor natuur in de Demervallei tussen Diest en Werchter.