Projecten

Projectgebieden Sigmaplan: Zandleemstreek

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

Projectgebieden Sigmaplan: Grote Nete

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

Projectgebieden Sigmaplan: Zeeschelde

De volledige realisatie van het Sigmaplan loopt tot 2030. Om de vijf jaar starten er nieuwe projecten. Een eerste reeks projecten is volop in uitvoering, andere worden voorbereid.

Sigmaplan Demer

De herinrichting van de Demervallei beoogt de combinatie van waterveiligheid en herstel van de waterhuishouding voor natuur in de Demervallei tussen Diest en Werchter.