Oproep Investeringssubsidie Natuur 2017

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. De realisatie van natuurdoelen vormt een van de drie strategische projecten om de visie van het ANB waar te maken.

Binnen de projectoproep 2017 kiezen we er opnieuw voor om bij de evaluatie van het criterium ‘Inrichting/beheer van habitats’ bijzondere aandacht te schenken aan de mate waarin invulling gegeven wordt aan de realisatie van de doelen en acties 2020.

 

Praktisch

 • De middelen van deze subsidie kunnen worden aangewend voor concrete realisaties op het terrein (eenmalige inrichtingswerken, natuurontwikkelingswerken, achterstallig beheer…).
 • Het project start na de bekendmaking van de selectie en de werken moeten gerealiseerd zijn voor 30 september 2020.
 • De investeringssubsidie natuur bedraagt maximaal 80% van de totale subsidiabele onkosten. Er kan gecumuleerd worden met financieringsmogelijkheden andere dan die van ANB, zolang de totale financiële steun na realisatie van het project niet meer dan 100% van de kosten dekt.
 • De gevraagde projectsubsidie bedraagt minimaal € 3.000,- per project.
 • De opmaak van een nieuw, of aanpassing van een bestaand, beheerplan wordt verzekerd.
 • Heb je een idee voor een project, mail dat dan naar het aanspreekpunt van het ANB voor die regio. Die vind je terug in het reglement met de projectvoorwaarden (zie onder).
 • Het project kan uiterlijk op 21 april 2017 ingediend worden, via de beschikbare sjablonen. Opgelet: alleen volledige dossiers komen in aanmerking. Vanaf 21 april kan geen enkel dossier nog aangepast worden. Maar tot dan kun je steeds hulp krijgen, zowel voor de administratieve procedure als voor het inhoudelijke project.

Alle voorwaarden en de volledige procedure vind je terug in de projectvoorwaarden van de oproep. Download de voorwaarden (pdf - 250 KB) >
Om je dossier in te dienen vul je minimaal de projectfiche (excel - 500 KB) en het kostenoverzicht/resultatenrekening (excel - 30 KB) in.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Nele Hardies
Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel
02 553 02 43
nele.hardies@lne.vlaanderen.be    

Yves Coppens
Agentschap voor Natuur en Bos
Tel:  02 553 84 81  - Fax: 02 553 81 05
yves.coppens@lne.vlaanderen.be   

Voor het voorleggen van het projectidee en de mogelijkheid tot overleg/coaching kan je contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende regio.

Regio West: Ann De Rycke – tel: 0473/85 46 33 - email: ann.derycke@lne.vlaanderen.be.
Regio West: Stijn Loose – tel: 0499/86 52 21 – email: stijn.loose@lne.vlaanderen.be

Regio Oost: Tom Verschraegen – tel: 0479/79 93 83 – email: tom.verschraegen@lne.vlaanderen.be
Regio Oost: Daniel Josten – tel: 0499/94 91 35 – email: daniel.josten@lne.vlaanderen.be
 

FAQ/Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen? De meest voorkomende hebben we alvast voor je gebundeld in een FAQ overzicht.
 

Ook met andere bestaande instrumenten van ANB kun je Europese natuurdoelen realiseren:

 • Iedereen kan een subsidie aanvragen voor het bebossen van landbouwgrond. Meer informatie >
 • Je kunt subsidies krijgen voor het herbebossen of bebossen met inheemse boomsoorten. Meer informatie >
 • Of je kunt een subsidie krijgen voor de bevordering van de ecologische bosfunctie. Meer informatie >
 • Liggen je gronden binnen een natuurrichtplan? Dan kun je ook Europese natuurdoelen realiseren via een Natuurproject overeenkomst. Meer informatie >