Veelgestelde vragen

De weg zelf heeft geen impact op de naburige SBZ’s, maar het verkeer dat er over rijdt wel.  De impact van verkeer werd in kaart gebracht in de geactualiseerde versie van het impactrapport dat beschikbaar is op de website van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): https://www.inbo.be/nl/thema/milieu/vermesting

De tool kan gebruikt worden voor het berekenen van de depositie van NH3 vanuit landbouwbronnen ammoniak (stallen) en meer bepaald de invloed op de vermesting van de SBZ-H gebieden. Niet-landbouwbronnen en niet stal-gerelateerde landbouwbronnen kunnen momenteel nog niet doorgerekend worden. De tool berekent de significantieklasses (=impactscore), dit is de hoogste verhouding van de depositie veroorzaakt door het bedrijf met de kritische depositiewaarde (KDW) van de habitat (actueel of nog te plaatsen), die op een significante hoeveelheid voorkomt en waarvoor de totale depositie de KDW overschrijdt.