Wat kan met de impactscoretool NH3 berekend worden?

De tool kan gebruikt worden voor het berekenen van de depositie van NH3 vanuit landbouwbronnen ammoniak (stallen) en meer bepaald de invloed op de vermesting van de SBZ-H gebieden. Niet-landbouwbronnen en niet stal-gerelateerde landbouwbronnen kunnen momenteel nog niet doorgerekend worden. De tool berekent de significantieklasses (=impactscore), dit is de hoogste verhouding van de depositie veroorzaakt door het bedrijf met de kritische depositiewaarde (KDW) van de habitat (actueel of nog te plaatsen), die op een significante hoeveelheid voorkomt en waarvoor de totale depositie de KDW overschrijdt.