Nog meer vragen over voortoets en passende beoordeling?