Waarschuwingsbericht

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Emissie - immissie - depositie of neerslag

Stoffen die uit schoorstenen, uitlaten van voertuigen of uit natuurlijke bronnen zoals vulkanen, in de atmosfeer terechtkomen, noemt men emissies. Een ander woord hiervoor is uitstoot. In bijlage I bij de brief gaat het over de ammoniakemissie die afkomstig is uit de stal.

Door transport in de lucht verspreidt de emissie zich en kan ze als immissie op mens, dier, plant of gebouw inwerken.

Geëmitteerde stoffen kunnen onderweg tussen emissie en immissie eventueel worden omgezet (getransformeerd) tot andere secundaire luchtverontreinigende stoffen.
Emissies kunnen al dan niet chemisch omgevormd terug op het aardoppervlak terechtkomen waarbij van depositie gesproken wordt. Dit kan enerzijds door rechtstreeks contact tussen de verontreinigde lucht en de bodem, gewassen, gebouwen... Men spreekt dan van droge depositie. Anderzijds kunnen polluenten in regendruppels (of mistdruppeltjes, sneeuwvlokken…) gevangen worden en op die manier op het aardoppervlak terecht komen. Men spreekt dan van natte depositie.

Keer terug naar termen en definities >