Aanwijzing Vlaamse gebieden

17,5 %van het Europese grondgebied is Natura 2000-gebied. In Vlaanderen is dat 12%.

Natura 2000-gebieden werden afgebakend door de Vlaamse Regering. Dit gebeurde op basis van criteria die op Europees niveau zijn afgesproken. Zo telt Vlaanderen officieel 62 Natura 2000-gebieden.

Naast hele grote en bekende natuurgebieden zoals de Kalmthoutse Heide of het Zwin behoren ook kleinere of minder bekende gebieden tot het Europese natuurnetwerk in Vlaanderen. Het Dommeldal in Limburg en het West-Vlaamse Heuvelland zijn daar voorbeelden van. Het grootste gebied meet 13.125 hectare, het kleinste amper 86 hectare.

Er zijn officieel twee soorten Natura 2000-gebieden:

  • Gebieden specifiek voor vogels, afgebakend in uitvoering van de Europese Vogelrichtlijn
  • Gebieden voor andere soorten en habitattypes, afgebakend in uitvoering van de Europese Habitatrichtlijn

Deze twee soorten gebieden hebben elk hun eigen criteria. Voor de vogels en de andere soorten gaat het om het belang van de gebieden voor hun voortbestaan. Dat zijn de gebieden waar ze bijvoorbeeld broeden of overwinteren. Bij de habitattypes gaat het vooral over het natuurlijk voorkomen en herstelmogelijkheden.

Beide types gebieden overlappen deels met elkaar. In de inleiding is sprake van 62 gebieden, maar door de overlapping zijn er in de praktijk 41 gebieden. Op deze website hebben we de informatie van die 41 gebieden samengebracht.